SK Champion

New SK Champion
InterCH. ALL ABOUT US at Real Pearl
(CH.Heronwood My Cricket Boy x Quite Light at Real Pearl)
07.07.19 IDS Veľká Ida – CAC A.Zamojski PL
17.08.19 IDS Blava – CAC M.Krinke CZ
18.08.19 IDS Blava – CAC G.Robak PL
12.10.19 ŠV Pezinok. – CAC J.Janek SK
03.04.22 IDS Nitra. – CAC F.Groschl HU
Ďakujem posudzovateľom za uznanie kvalít môjho psa. Tešíma to o to viac, že je to zahraničná zmes posudzovateľov. Ďakujem Judit Korózs-Papp za dôveru, ktorú mi dala.
Foto: Hanka Vacířová